ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวสารชุมชนและสังคม
คุณครูประนอม บุญสิทธิ์ มอบกลองชุดให้โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 คุณครูประนอม บุญสิทธิ์ มอบกลองชุดให้โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา เพื่อให้เด็กได้ฝึกซ้อมเสริมสร้างทักษะทางด้านดนตรี ในเวลาว่างจากเรียนปกติ 
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 2562,09:35   อ่าน 156 ครั้ง