ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวสารชุมชนและสังคม
สมาชิกอาสาสมัครอนามัยหมู่บ้าน บำเพ็ญประโยชน์และกำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันไข้เลือดออก
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 สมาชิกอาสาสมัครอนามัยหมู่บ้าน ได้ร่วมกับโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ในการบำเพ็ญประโยชน์และกำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันไข้เลือดออก
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2561,08:49   อ่าน 277 ครั้ง