ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวสารชุมชนและสังคม
ยินดีกับ นางจำเนียร ไชยรัตน์

โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา แสดงความยินดีกับ นางจำเนียร  ไชยรัตน์  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ในโอกาสได้รับพระราชทานปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเกษตรและธุรกิจเกษตร จากมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) และปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเกษตรศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2560,00:00   อ่าน 330 ครั้ง