ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
รับโล่และเกียรติบัตร โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 นายสุริยา  โนนเสนา ผุ้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษาได้มอบหมายให้นางศุภรัตน์ ชำนิธุระการ พร้อม นางสาวธันย์ชนก ชูเสน ครูโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา เดินทางเข้ารับโล่และเกียรติบัตร โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 2561,03:17   อ่าน 4475 ครั้ง