ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
โรงพยาบาลทุ่งสง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านทุ่งควาย ให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศ
วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 โรงพยาบาลทุ่งสง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งควาย ออกบริการให้ความรู้และถอนฟันนักเรียน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
วันที่ 18 กรกฎาคม และตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดั
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2560,00:00   อ่าน 4608 ครั้ง