ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจการลูกเสือโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
นายสุริยา โนนเสนา ประธานรอบกองไฟของการเข้าค่ายลูกเสือสำรอง และลูกเสือสามัญ ที่โรงเรียนบ้านวังเต่า
14 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุริยา โนนเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา เดินทางเป็นประธานรอบกองไฟของการเข้าค่ายลูกเสือสำรอง และลูกเสือสามัญ ที่โรงเรียนบ้านวังเต่า และคณะครูโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ประกอบด้วย นางสาวเสาวลักษณ์ ลักษณะ นางสาวภัสมล ตุ้งติก นางสาวพิไลภรณ์ ไชยผล นางสาวฟารีดา ขุนจันทร์ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยเพื่อสร้างความสัมพันธ์และแนะนำคุณครูรุ่นของโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา และกิจกรรมในครั้งได้พบทีมงานวิทยากร ซึ่งเคยมาช่วยฟื้นฟูโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา เมื่อปี 2553 คือคุณครูรุ่งศรี วงศ์งาม ,คุณครูอัจฉรา เปรมปรีดิ์ ,คุณครูธรรมมา โนนไธสง และ ผอ.พัฒนยศ รักษ์พงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าสะท้อน โดยถือเป็นการรวมทีมอดีตครูโรงเรียนสังวาลย์วิท๗ อีกครั้ง
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2563,08:48   อ่าน 3519 ครั้ง