ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจการลูกเสือโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
งานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ปี 2562

วันที่ 5-6 สิงหาคม 2562 นายสุริยา  โนนเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษาพร้อมนายบุญสด บุญเกิด นำลูกเสือสำรอง ประกอบด้วย 1.เด็กหญิงพวงผกา  อินทรสาร 2.เด็กหญิงณีรนุช   รอดสีเสน 3.เด็กหญิงอนัญพร   พราหมชูบัว 4.เด็กหญิงอนัญญา  พราหมชูบัว5.เด็กหญิงกุลปริยา  เพียรดี 6.เด็กหญิงพารินทร์  หอมเกตุ เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่สนามกีฬา อบจ.นครศรีธรรมราช อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช

 

โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 2562,09:28   อ่าน 407 ครั้ง