ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจการลูกเสือโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ร่วมกับสมาชิกอาสาสมัครอนามัยหมู่บ้าน  ในการบำเพ็ญประโยชน์และกำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันไข้เลือดออก
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2561,00:00   อ่าน 191 ครั้ง