ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานการพัฒนาบุคลากรทางลูกเสือในโรงเรียน
นายสุริยา โนนเสนา ทำหน้าที่ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินขั้นที่ 5
วันที่ 14-16 สิงหาคม 2563 นายสุริยา  โนนเสนา ทำหน้าที่ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล ผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ชั้นสูงที่ค่ายลูกเสือสำโรง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2563,15:09   อ่าน 3242 ครั้ง