ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานการพัฒนาบุคลากรทางลูกเสือในโรงเรียน
นายสุริยา โนนเสนา ผู้บังคับขบวนสวนสนาม ในพิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนาม
วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นายสุริยา โนนเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ทำหน้าที่ผู้บังคับขบวนสวนสนาม ในพิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนาม ณ เทศบาลเมืองทุ่งสง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 2562,09:37   อ่าน 604 ครั้ง