ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานการพัฒนาบุคลากรทางลูกเสือในโรงเรียน
กษาดูงานค่ายลูกเสือภักดีชุมพล อ.เมือง จังหวัดชัยภูมิ
5 กรกฎาคม 2562 ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี ,นางจารี กาลดิษฐ์ทิพย์รัตน์ รอง ผอ.สพป.นศ.2 พร้อมคณะศึกษาดูงานค่ายลูกเสือภักดีชุมพล อ.เมือง จังหวัดชัยภูมิ โดย มี นายพิพาก กุลหินตั้ง นายกสมาคมลูกเสือจังหวัดชัยภูมิ ผอ.เฉลิมศรี กุลหินตั้ง นายสายัณห์ ม่วงเพชร ให้การต้อนรับคณะจากนครศรีธรรมราช
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 2562,09:30   อ่าน 159 ครั้ง