ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานการพัฒนาบุคลากรทางลูกเสือในโรงเรียน
ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านไร่พัฒนาต้นแบบลูกเสือลูกเสือ ของสพป.ชัยภูมิ เขต 3
วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รอง ผอ.สพป.นศ.2 พร้อมคณะศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านไร่พัฒนาต้นแบบลูกเสือลูกเสือ ของสพป.ชัยภูมิ เขต 3 โดย ผอ.สมเกียรติ วัฒนจิตพงศ์ และคณะครูให้การต้อนรับ และทางสมาคมลูกเสือจังหวัดชัยภูมิ โดย นายพิพาก กุลหินตั้ง นายกสมาคม นายสายัณห์ ม่วงเพชร อุปนายก นางเฉลิมศรี กุลหินตั้ง เลขาธิการสมาคม นางสาวถาวร วรรณา เหรัญญิก พร้อมคณะวิทยากรให้การต้อนรับ
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 2562,09:24   อ่าน 176 ครั้ง