ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานการพัฒนาบุคลากรทางลูกเสือในโรงเรียน
ครูสมบูรณ์ ชนะคช วิทยากรร่วม ค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
วันที่ 31พฤษภาคม ถึง 2 มิถุนายน 2562 นายสมบูรณ์ ชนะคช  ร่วมเป็นคณะวิทยากร และนำนักเรียนเข้าร่วมอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ของศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 2จตุภูมิทุ่งสง ที่โรงเรียนราชประช่นุเคราะห์ ๖ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2562,12:04   อ่าน 225 ครั้ง