ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานการพัฒนาบุคลากรทางลูกเสือในโรงเรียน
นายสุริยา โนนเสนา ปฏิบัติหน้าที่วิทยากร ฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น
18-20 เมษายน 2562 นายสุริยา  โนนเสนา ปฏิบัติหน้าที่วิทยากร ฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น ที่ค่ายลูกเสือสำโรง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 2562,00:00   อ่าน 247 ครั้ง