ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานการพัฒนาบุคลากรทางลูกเสือในโรงเรียน
โครงการสัมมนาผู้อำนวยการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรม

ระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2561 นายสุริยา  โนนเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา เป็นตัวแทนจังหวัดนครศรีธรรมราช อบรมโครงการสัมมนาผู้อำนวยการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ชั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ  ณ โรงแรมมิราม่า กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดโดยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2561,00:00   อ่าน 370 ครั้ง