ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานการพัฒนาบุคลากรทางลูกเสือในโรงเรียน
23 ตุลาคม 2560 วางพวงมาลาถวายความเคารพ เนื่องในพิธีวันปิยมหาราช
(23 ตุลาคม 2560) นายสุริยา โนนเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา พร้อมด้วย นายพินิจ ขุนนุ้ย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสกรีนรักษ์ บุญมี นักวิชาการศึกษา และนางอรกฤช ทองกระจ่าง ครูโรงเรียนชุมชนวัดสำโรง เป็นผู้แทนสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ร่วมวางพวงมาลาถวายความเคารพ เนื่องในพิธีวันปิยมหาราช โดยมี นายทศพร จันทรประวัติ นายอำเภอทุ่งสง เป็นประธานในพิธี ณ ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 2560,11:31   อ่าน 683 ครั้ง