ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานการพัฒนาบุคลากรทางลูกเสือในโรงเรียน
นายสมบูรณ์ ชนะคช ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น อบรมวิชาพิเศษการจัดการค่ายพักแรม
นายสมบูรณ์  ชนะคช   ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น  อบรมวิชาพิเศษการจัดการค่ายพักแรม ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคใต้ ที่ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง
โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 2560,19:03   อ่าน 811 ครั้ง