ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 2 จตุภูมิทุ่งสง (อ่าน 8) 17 ก.ย. 60
ร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ครูบุญเจือ บุญสถิตย์ (อ่าน 9) 17 ก.ย. 60
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 2 จตภูมิทุ่งสง ณโรงเรียนวัดก้างปลา (อ่าน 18) 09 ก.ย. 60
ยินดีกับคุณครู วรรณา เลียบวงศ์ ,คุณครูโชคดี ไชยรัตน์ ,คุณครูศุภรัตน์ ชำนิธุระการ (อ่าน 26) 27 ส.ค. 60
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา มอบภารกิจให้ นางสาวเบญจมาศ สมมาตร เข้ารับตราพระราชทานบ้านวิทยาศาสตร์น้ (อ่าน 24) 27 ส.ค. 60
เด็กหญิงกฤติมา ส่งบำเพ็ญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ในโอกาสได้เหรียญ (อ่าน 25) 21 ส.ค. 60
19 สิงหาคม 2560 นายสุริยา โนนเสนา พร้อม นายธรรมรัตน์ ศรีชัย อบรมที่ห้องประชุมโรงเรียนวัดท่ายาง (อ่าน 29) 21 ส.ค. 60
นายประสิทธิ์ ช่วยพิทักษ์ เข้ารับการพัฒนาสมรรถนะครูด้านทักษะการคิดแก้ปัญหาด้วยกระบวนการการจัดการเรีย (อ่าน 26) 21 ส.ค. 60
นายประสิทธิ์ ช่วยพิทักษ์ อบรมครูแนะแนว ของ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 31) 17 ส.ค. 60
นายสุริยา โนนเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา รับนโยบาย สพฐ.สัญจร ที่สงขลา (อ่าน 24) 17 ส.ค. 60
เขาโรเกมส์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560 (อ่าน 30) 15 ส.ค. 60
ติดตามโรงเรียนคุณธรรม และ plc สู่สถานศึกษา (อ่าน 25) 15 ส.ค. 60
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ ร่วมกับอำเภอทุ่งสง,เทศบาลเมืองทุ่งสงและชมรมลูกเ (อ่าน 35) 02 ส.ค. 60
พ.ต.ท.เขมณัฏฐ์ หนูชุม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดทุ่งคายพัฒนศึกษา เป็นประธานในพ (อ่าน 35) 02 ส.ค. 60
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ จัดสัมมนาวิทยากร ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ กรกฎาคม ๒๕ (อ่าน 35) 23 ก.ค. 60
สโมสรโรตารี่ทุ่งสง มอบระบบน้ำประปาดื่มได้ให้โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (อ่าน 45) 23 ก.ค. 60
งานรณรงค์ส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวไร่แก่เกษตรกร (อ่าน 56) 19 ก.ค. 60
เด็กหญิงกฤติมา ส่งบำเพ็ญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ในโอกาสได้เหรียญ (อ่าน 47) 11 ก.ค. 60
ยินดีกับเด็กหญิงกฤติมา ส่งบำเพ็ญ (อ่าน 49) 11 ก.ค. 60
กิจกรรมส่งเสริมพุทธศาสนา แห่เทียนเข้าพรรษา (อ่าน 60) 08 ก.ค. 60
อบรมฟันดี ตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร (อ่าน 48) 07 ก.ค. 60
นายสุริยา โนนเสนา มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามรอยพ่อด้วยหัวใจ ปั่นจักรยานปลอดภัย (อ่าน 46) 07 ก.ค. 60
กิจกรรมกีฬาสี ทุ่งควายเกมส์ ประจำปี 2560 (อ่าน 56) 06 ก.ค. 60
26 มิถุนายน 2560 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานมอบโล่รางวัลเชิดชู (อ่าน 113) 28 มิ.ย. 60
วันที่ 16 มิถุนายน 2560 ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 84) 18 มิ.ย. 60
นายสุริยา โนนเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา รับมอบชุดนักเรียนจากกาชาดสิรินธร ทุ่งสง (อ่าน 88) 18 มิ.ย. 60
เด็กหญิงกฤติมา ส่งบำเพ็ญ เข้าร่วมการแข่งเทควันโด ที่จังหวัดกระบี่ ได้เหรียญทอง (อ่าน 95) 18 มิ.ย. 60
กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 ที่โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (อ่าน 90) 14 มิ.ย. 60
เด็กหญิงกฤติมา ส่งบำเพ็ญ น้องใบเตย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (อ่าน 194) 07 มิ.ย. 60
ประกวดระเบียบแถวระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ (อ่าน 118) 03 มิ.ย. 60
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 115) 03 มิ.ย. 60
นายสุริยา โนนเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา เป็นประธานคณะกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเส (อ่าน 128) 26 พ.ค. 60
มอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล ให้ เด็กหญิงกฤติมา ส่งบำเพ็ญ นักกีฬาเทควันโด โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศ (อ่าน 126) 22 พ.ค. 60
นายสุริยา โนนเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา วิทยากรอบรมผู้ต้องขังเรือนจำอำเภอทุ่งสง (อ่าน 133) 22 พ.ค. 60
คณะครูและบุคลากรลูกเสือโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา อบรมการพัฒนาคุณภาพยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรี (อ่าน 129) 22 พ.ค. 60
คณะครูโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 /2560 (อ่าน 106) 13 พ.ค. 60
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา อบรมสัมมนาการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (อ่าน 130) 13 พ.ค. 60
นายสุริยา โนนเสนา เป็นวิทยากรอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง ที่ค่ายลูกเสือสำโรง (อ่าน 86) 13 พ.ค. 60
นายสุริยา โนนเสนา เป็นวิทยากรอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น ที่ค่ายลูกเสือสำโรง (อ่าน 89) 13 พ.ค. 60
นายประสิทธิ์ ช่วยพิทักษ์ เยี่ยมค่ายการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น (อ่าน 104) 23 เม.ย. 60