ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ผอ.สุริยา โนนเสนา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ประวัติผลงานผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา
ประวัติและผลงาน ผอสุริยา โนนเสนา
ผลงาน ผอ.สุริยา โนนเสนา
ผลงาน ผอ.สุริยา โนนเสนา
การวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูปี 2556-2563
การวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครู ปี 2556-2563
ผลงานโอเน็ตและการเตรียมอัตรากำลังครู
ผลงานโอเน็ต
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
คำขวัญ / ปณิธาน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษาชุดใหม่ ปี 2555-2559
คณะกรรมการนักเรียน
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาโรงเรียน
จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
แผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพโรงเรียน
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา
ผังการใช้ประโยชน์จากอาคารสถานที่
ผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา
แผนยุทธศาสตร์(เสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา)
24 กันยายน 2554 วันสถาปนาโรงเรียนครบ 100 ปี
ข้อมูลนักเรียน 10 พ.ย. 2554 - 10 มิ.ย. 2555
รายงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2555
ผลงาน งานเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา ครั้งที่ 7
ผลงานนักเรียนในงานเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา ครั้งที่ 8
ผลงานครู / โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ปีการศึกษา 2555
ผลงานครู ปี 2556-2557
สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอทุ่งสง
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่า เมื่อพูดถึงโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ท่านนึกถึงเรื่องอะไร
กิจกรรมลูกเสือ
กิจกรรมป้องกันยาเสพติด
การพัฒนาโรงเรียนพระราชทาน
การพัฒนาด้านวินัยนักเรียน
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
รายการโทรทัศน์
 

 

 


บริการข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ ฉุกเฉิน
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์(ใหม่)
พยากรณ์อากาศ
exchange ธ.กสิกรไทย
exchange ธ.ไทยพาณิชย์
รายงานราคาทองคำ
ข่าวจราจร สวพ.91
ค้นหารหัสไปรษณีย์
เช็คหนี้ค้างโทรศัพท์ (TA)
ยอดค้างชำระ WP1800
ABAC-KSC Poll
สวนดุสิต โพล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ก. , บ้านพักครู , และก่อสร้างส้วม สปช.604/45 (อ่าน 6) 19 ม.ค. 60
น้ำท่วมโรงเรียน เมื่อวันที่ 4-9 มกราคม 2560 (อ่าน 8) 19 ม.ค. 60
คณะครูและบุคลากรลูกเสือโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา เดินทางไปทัศนศึกษาที่จังหวัดชัยภูมิร่วมกิจกรรมวั (อ่าน 9) 18 ม.ค. 60
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 14 มกราคม 2560 (อ่าน 8) 18 ม.ค. 60
เพื่อน ผอ.สุริยา โนนเสนา โรงเรียนบ้านไผ่ (ขก.5) ร่วมซับน้ำตาพี่น้องชาวใต้ (อ่าน 40) 11 ม.ค. 60
นายสุริยา โนนเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา มอบเกียรติบัตรให้นักเรียน (อ่าน 25) 26 ธ.ค. 59
นายธรรมรัตน์ ศรีชัย ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นหัวหน้าคณะนำนักเรียนไปแข่งขันงานศิลปหัตถ (อ่าน 37) 20 ธ.ค. 59
นายสุริยา โนนเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ คุณครูประเสริฐ (อ่าน 27) 20 ธ.ค. 59
นายสุริยา โนนเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา จัดรายการเสมาปริทัศน์ (อ่าน 23) 19 ธ.ค. 59
ยินดีกับเด็กหญิงกฤติมา ส่งบำเพ็ญ ได้เหรียญทอง การแข่งขันกีฬาเทควันโด นครโอเพ่น (อ่าน 26) 19 ธ.ค. 59
ปรับปรุงบริบทโรงเรียนเตรียมพร้อมต่อการพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็ง (อ่าน 34) 16 ธ.ค. 59
ลูกๆนักเรียนอนุบาล 2 มาเยี่ยม ผอ.ที่ห้องทำงาน (อ่าน 36) 16 ธ.ค. 59
ชุมชนวัดทุ่งควายกับการแสดงออกถึงความจงรักภักดี (อ่าน 31) 14 ธ.ค. 59
วันพ่อ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2559 กับคำสอนของพ่อ (อ่าน 43) 11 ธ.ค. 59
วันที่ 6 ธันวาคม 2559 ว่าที่ ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รอง ผอ.สพป.นศ.2 เยี่ยมโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึ (อ่าน 40) 06 ธ.ค. 59
3-4 ธันวาคม 2559 น้ำท่วมโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (อ่าน 46) 05 ธ.ค. 59
ชุมชนวัดทุ่งควาย จัดกิจกรรมแสดงความอาลัย 50 วัน ปัญญาสมวาร ที่โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (อ่าน 40) 04 ธ.ค. 59
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา จัดกิจกรรมแสดงความอาลัย (อ่าน 42) 04 ธ.ค. 59
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา แปรอักษรเพื่อแสดงความไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (อ่าน 42) 04 ธ.ค. 59
ชุมชนวัดทุ่งควาย จัดกิจกรรมแสดงความอาลัย 50 วัน ปัญญาสมวาร ที่โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (อ่าน 36) 04 ธ.ค. 59
ชุมชนวัดทุ่งควาย จัดกิจกรรมแสดงความอาลัย 50 วัน ปัญญาสมวาร ที่โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (อ่าน 39) 04 ธ.ค. 59
นายสุริยา โนนเสนา ประชุมคณะจัดรายการเสมาปริทรรศน์ ที่ สพป.นศ.2 (อ่าน 42) 25 พ.ย. 59
ชมรมแทนคุณบ้านเกิด "พลังคนรุ่นใหญ่ในการพัฒนาสาธารณะประโยชน์ (อ่าน 78) 20 พ.ย. 59
นายสุริยา โนนเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา นำเสนอผลงาน OBEC Awards ระดับภาคใต้ (อ่าน 96) 20 พ.ย. 59
นางพรรณี สกุณา รอง ผอ.สพป.นศ.2 รักษาการ ผอ.สพป.นศ.2 มอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ผู้บริหารที่ได้รับรางวัลสถ (อ่าน 46) 10 พ.ย. 59
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ขอแสดงความยินดี กับเด็กหญิงกฤติมา ส่งบำเพ็ญที่ชนะเลิศในการแข่งขันเทควัน (อ่าน 52) 07 พ.ย. 59
ประชุมเตรียมงานพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) (อ่าน 127) 06 พ.ย. 59
นายประสิทธิ์ ช่วยพิทักษ์ พร้อมคณะครูตกแต่งหน้าโรงเรียนเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี (อ่าน 57) 30 ต.ค. 59
นายสุริยา โนนเสนา ร่วมกิจกรรมงานบำเพ็ญกุศลพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกฏ (อ่าน 62) 30 ต.ค. 59
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา เตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2559 (อ่าน 63) 28 ต.ค. 59
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา เป็นสถานที่ประเมินขั้นที่ 5 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (อ่าน 62) 28 ต.ค. 59
องค์ประกอบที่ 1 ด้านลูกเสือ (อ่าน 65) 15 ต.ค. 59
นายสุริยา โนนเสนา และคณะครูเตรียมผลงานเพื่อการศึกษาดูงานของ สพป.สงขลา เขต 1 (อ่าน 68) 15 ต.ค. 59
ผอ.สุริยา โนนเสนา เป็นคณะกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบลุกเสือ อำเภอบางขัน สังวาลย์วิท7 (อ่าน 61) 09 ต.ค. 59
ผอ.สุริยา โนนเสนา เป็นคณะกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบลุกเสือ อำเภอบางขัน (อ่าน 70) 09 ต.ค. 59
รางวัลเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1 (อ่าน 79) 03 ต.ค. 59
รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประจำปี 2558 ประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก (อ่าน 74) 03 ต.ค. 59
ยินดีกับโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (อ่าน 74) 03 ต.ค. 59
ชื่นชมยินดีกับ คุณครูประนอม บุญสิทธิ์ ในโอกาสที่บุตรชายประสบผลสำเร็จทางด้านการศึกษา (อ่าน 58) 03 ต.ค. 59
เลี้ยงเกษียณ ผอ.สุชล สุวรรณสิทธิ์ ผอ.ร.ร.วัดสวนขัน (อ่าน 87) 29 ก.ย. 59

โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา 
" โรงเรียนพระราชทาน  ระดับประถมศึกษา 2558"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ