ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
แห่หมรับ 2563
วันที่ 14 กันยายน 2563 โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษานำนักเรียนร่วมกิจกรรม”แห่หมรับบุญสารทเดือนสิบ” ร่วมกับ อบต.เขาโร โดยมีประชาชนในตำบลเขาโรทั้ง 11 หมู่บ้านมาร่วมกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมสืบสานและเรียนรู้ขนบธรรมเนียมและประเพณีวันสารทเดือนสิบ
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 2563,08:51   อ่าน 17 ครั้ง