ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เจริญสมาธิภาวนาสู่สันติภาพ ถวายอาจาริยาบูชา ๑๕๐ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เชิญชวนโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการ “เจริญสมาธิภาวนาสู่สันติภาพ ๑๕ นาที ถวายอาจาริยาบูชา ๑๕๐ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลกสาขาสันติภาพในสถานศึกษา”  ทางโรงเรียนเล็งเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่จะเกิดประโยชน์กับนักเรียนในเรื่องการควบคุมอารมณ์ของตนเอง การตระหนักรู้ตนเองและสามารถนำมาพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น โดยจะเริ่มดำเนินการจัดกิจกรรมเจริญสมาธิภาวนาวันละ ๕ นาที หลังเคารพธงชาติ ตั้งแต่วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2563,10:39   อ่าน 719 ครั้ง