ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
สอบ O-NET ม.3 ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 1-2 มกราคม 2563 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา รับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ โดยนายสุริยา  โนนเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา และคณะครูเดินทางไปให้กำลังใจนักเรียนในการทำการทดสอบ
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2563,10:16   อ่าน 593 ครั้ง