ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
สอบ O-NET ป.6 ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 1 มกราคม 2563 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา รับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ โดยนายสุริยา  โนนเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา และคณะครูเดินทางไปให้กำลังใจนักเรียนในการทำการทดสอบ
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2563,10:12   อ่าน 769 ครั้ง