ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันสุนทรภู่ 2562
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา โดยคุณครูเสาวลักษณ์  ลักษณะ จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา โดยมีการจัดประกวดการแข่งขันคัดลายมือ การวาดภาพระบายสีในระดับชั้นต่างๆ
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2562,09:00   อ่าน 3160 ครั้ง