ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
สอบ O-NET ปีการศึกษา 2561
วันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2562 นักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา สอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2561 โดยนางสาวฟารีดา ขุนจันทร์  นางสาวพันธ์ทิพย์ สังวังเลาว์ นำนักเรียนชั้น ป.6 ไปสอบโอเน็ตที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ ต.กะปาง นายบุญสด บุญเกิด นางสาวเบญจรัตน์ ศรีปาน นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ไปสอบonet ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ อำเภอทุ่งสง
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 2562,07:33   อ่าน 1858 ครั้ง