ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ผู้อำนวยการพบลูกๆนักเรียน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 นายสุริยา  โนนเสนา พบลูกๆนักเรียนตอนเช้า แจ้งแนวทางการแก้ปัญหาตามนโยบาย การทะเลาะวิวาท การแก้ไขปัญหายาเสพติด การแก้ไขลดปริมาณขยะในโรงเรียน การสอบ o-net ของนักเรียน ป.6และ ม.3 การขายอาหารในโรงเรียน เพื่อเตรียมพร้อมสู่โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลเขาโร
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 2562,09:14   อ่าน 1881 ครั้ง