ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
สอบการอ่านการเขียน ป.1-ป.6 สอบ PISA ม.1-ม.3
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 การวัดและประเมินผลการอ่านการเขียนของนักเรียน ระดับชั้น ป.1-ป.6 และการอ่านรู้เรื่องการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA ม.1-ม.3 ปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 2561,12:32   อ่าน 92 ครั้ง