ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครอง 1/2561
วันที่ 25พฤษภาคม 2561 ประชุมผู้ปกครอง มอบนโยบายและมอบเงินเรียนฟรีให้กับผู้ปกครองเพื่อนำไปซื้ออุปกรณ์การเรียน และเครื่องแบบนักเรียน ที่ห้องประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา โดยการประชุมครั้งนี้ นายสุริยา โนนเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ได้แจ้งแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในปีการศึกษา 2561 และการสรุปผลการดำเนินงานในปีการศึกษา 2560 แจ้งผลการสอบของนักเรียน ทั้ง NT และ ONET ในการนี้ทางโรงเรียนได้มอบเงินเรียนฟรีค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียนเป็นเงิน 80,000 กว่าบาท
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2561,09:30   อ่าน 237 ครั้ง