ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมโครงการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนในชุมชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโรร่วมกับโรงเรียนในเขตพื้นที่ ทั้ง 6 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา โรงเรียนบ้านหนองท่อม โรงเรียนบ้านวังเต่า โรงเรียนวัดเขาโร โรงเรียนบ้านนาพรุ และโรงเรียนบ้านหนองปลิง จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนในชุมชน ระหว่างวันที่ 22  ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองท่อม  เป็นกิจกรรมส่งเสริมด้านการกีฬาฟุตบอลให้กับนักเรียนในระหว่างปิดภาคเรียน ให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 2561,03:53   อ่าน 164 ครั้ง