ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NT) ปีการศึกษา 2560
วันที่ 7 มีนาคม 2561 การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NT) ปีการศึกษา 2560 นายสุริยา โนนเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษาตรวจเยี่ยมสนามสอบและให้กำลังใจแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนการรับการทดสอบ ***การทดสอบ 3 ด้าน คือความสามารถด้านภาษา ความสามารถด้านคำนวณ ความสามารถด้านเหตุผล
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 2561,08:56   อ่าน 252 ครั้ง