ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมอบรมนักเรียนสุขภาพดี ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
วันที่ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมอบรมนักเรียนสุขภาพดี ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยร่วมกับ ร่วมกับ สภ.ทุ่งสง และโรงพยาบาลส่งสุขภาพตำบลบ้านหนองปลิง และได้รับเกียรติจาก ร.ต.ท.ธานิฐศร ธรรมจิตต์ รอง สว.(ป.) สภ.ทุ่งสง และนายกิตติ ไชยบุญ ผอ.โรงพยาบาลส่งสุขภาพบ้านหนองปลิง เป็นวิทยากรในการอบรม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันละสร้างความรู้ให้แก่นักเรียนเรื่องยาเสพติดและการรักษาสุขภาพ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2561,13:24   อ่าน 209 ครั้ง