ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ศึกษานอกห้องเรียน...ดอกไม้แสนสวย
จัดกิจกรรมศึกษานอกห้องเรียน หน่วยดอกไม้แสนสวย เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ สำรวจรอบๆบริเวณโรงเรียนว่ามีดอกไม้อะไรบ้าง และเพื่อให้เด็กได้สัมผัสผิวดอกไม้แต่ละชนิด เปรียบเทียบความเหมือนความต่าง รูปร่าง ลักษณะ สี และกลิ่น ของดอกไม้แต่ละชนิด
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2561,13:34   อ่าน 426 ครั้ง