ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันเด็กโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
วันที่ 12 มกราคม 2561 โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษาจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนและคณะครู กิจกรรมเล่นเกมส์ แจกของขวัญ และร่วมรับประทานอาหาร โดยได้รับการสนับสนุนของขวัญและสนับสนุนเงินในการจัดการด้านการศึกษาจากผู้ปกครอง ประชาชน ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
รายนามผู้บริจาคกิจกรรมวันเด็ก    
 นางญาณี ลือนาม 200 บาท 
 นางประจวบ  จันทร์เรืองฤทธิ์ 50 บาท 
 นางลำใย  เจ้ยทอง   50 บาท ผ้าขนหนู 1 โหล
 นางนิตยา  ภักดีวุวรรณ 50 บาท 
 นางจินดาพร  ภักดีสุวรรณ 50 บาท 
 นางยุพิน  ไชยรัตน์ 50 บาท 
 นายยุคุณ  แก้วสีสด 200 บาท 
 สหกรณ์กองทุนสวนยางไสกรูด จำกัด 500 บาท 
 คุณสมพร  แก้วสีนวล 100 บาท 
 คุณสวาท  ชูดวงจันทร์ 100 บาท 
 คุณฉาย  ใจกระจ่าง 100 บาท 
 คุณชัย  ใจกระจ่าง 200 บาท 
 สหกรณ์กองทุนสวนยางทุ่งควาย จำกัด 500 บาท 
 สหกรณ์กองทุนสวนยางนาพรุ จำกัด 500 บาท 
 นางนงลักษณ์ ศรีปาน น้ำผลไม้ 3 ลัง  
 พ.ต.ท.เขมณัฏฐ์  หนูชุม ของขวัญ 2 ชิ้น  
 ห้างทองศาสตร์สุวรรณ, บรัท กิจไพศาลมอเตอร์เซลล์ จำกัด, ตรอ.กิจไพศาลเซอร์วิส, ศูนย์การค้ารัษฎาพลาซ่า   ขนม 2 ลัง  
 นางบุญเจือ  บุญสถิตย์ กล่องดินสอ ขนมเค้ก  
 น.ต.กฤษหิรัญ พงศ์ภัคอภิปภา และครอบครัว เงินสนับสนุนด้านการจัดการศึกษา 4,800 บาท 
 ชมรมแทนคุณบ้านเกิด เงินสนับสนุนด้านการจัดการศึกษา 5,000 บาท 

โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 2561,13:54   อ่าน 380 ครั้ง