ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนคอมพิวเตอร์
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัมนศึกษาส่งเสริมการเรียนคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็วคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนส่วนใหญ่ การปลุกฝังการเรียนรู้และการนำเทคโนโลยีไปใช้ในชีวิตจึงจำเป็นจะต้องเริ่มต้นจากเยาวชน โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษาจึงจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ให้กับเด็กอนุบาลและเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก 
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 2561,09:28   อ่าน 142 ครั้ง