ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผอ.สพป.นศ2 มอบนโยบายทิศทางการศึกษาสู่การปฏิบัติ ให้แก่ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 2 จตุภูมิทุ่ง วันที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6
โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 2560,19:12   อ่าน 253 ครั้ง