ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
11 ธันวาคม 2560 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง สพป.นศ.2 ณ ห้องบงกชรัตน์ โรงแรมทวินโลตัส 
โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 2560,09:24   อ่าน 162 ครั้ง