ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
นางสาวสุภาวดี สุขอนันต์ นางสาวพันธ์ทิพย์ สังวังเลาว์ นำนักเรียนแข่งขันแทงต้ม ได้ที่ 2 ของอำเภอทุ่ง
นายสุริยา  โนนเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา มอบหมายให้ นางสาวสุภาวดี  สุขอนันต์ นางสาวพันธ์ทิพย์  สังวังเลาว์ นำนักเรียนแข่งขันแทงต้ม ได้ที่ 2 ของอำเภอทุ่งสง 
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2559,10:46   อ่าน 1073 ครั้ง