ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ผอ.สุริยา โนนเสนา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ประวัติผลงานผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา
ประวัติและผลงาน ผอสุริยา โนนเสนา
ผลงาน ผอ.สุริยา โนนเสนา
ผลงาน ผอ.สุริยา โนนเสนา
ผลงานโอเน็ตและการเตรียมอัตรากำลังครู
ผลงานโอเน็ต
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
คำขวัญ / ปณิธาน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษาชุดใหม่ ปี 2555-2559
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุดปี 2560 -2563
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาโรงเรียน
จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
แผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพโรงเรียน
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา
ผังการใช้ประโยชน์จากอาคารสถานที่
ผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา
แผนยุทธศาสตร์(เสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา)
24 กันยายน 2554 วันสถาปนาโรงเรียนครบ 100 ปี
ข้อมูลนักเรียน 10 พ.ย. 2554 - 10 มิ.ย. 2555
รายงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2555
ผลงาน งานเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา ครั้งที่ 7
ผลงานนักเรียนในงานเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา ครั้งที่ 8
ผลงานครู / โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ปีการศึกษา 2555
ผลงานครู ปี 2556-2557
สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอทุ่งสง
คณะกรรมการนักเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่า เมื่อพูดถึงโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ท่านนึกถึงเรื่องอะไร
กิจกรรมลูกเสือ
กิจกรรมป้องกันยาเสพติด
การพัฒนาโรงเรียนพระราชทาน
การพัฒนาด้านวินัยนักเรียน
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
รายการโทรทัศน์
 

 

 


บริการข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ ฉุกเฉิน
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์(ใหม่)
พยากรณ์อากาศ
exchange ธ.กสิกรไทย
exchange ธ.ไทยพาณิชย์
รายงานราคาทองคำ
ข่าวจราจร สวพ.91
ค้นหารหัสไปรษณีย์
เช็คหนี้ค้างโทรศัพท์ (TA)
ยอดค้างชำระ WP1800
ABAC-KSC Poll
สวนดุสิต โพล
ภาพกิจกรรม

นายสมบูรณ์ ชนะคช ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น นำลุกเสือจัดกิจกรรมวันมหาวชิราวุธ ที่โรงเรียนวัดทุ่ง
( จำนวน 19 รูป / ดู 188 ครั้ง )
นางสาวสุภาวดี สุขอนันต์ นางสาวพันธ์ทิพย์ สังวังเลาว์ นำนักเรียนแข่งขันแทงต้ม ได้ที่ 2 ของอำเภอทุ่ง
( จำนวน 15 รูป / ดู 231 ครั้ง )
ลูกๆอนุบาลพบ ผอ.สุริยา โนนเสนา
( จำนวน 8 รูป / ดู 148 ครั้ง )
รวมกิจกรรม อนุบาล 3 ขวบ และ อนุบาล 1-2 ครูเบญจมาส สมมาตร ครูสุภาวดี สุขอนันต์
( จำนวน 50 รูป / ดู 516 ครั้ง )
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2559 ที่วัดทุ่งควาย
( จำนวน 40 รูป / ดู 413 ครั้ง )
ขอบคุณน้อง ศศิตา ชัยกำพลเลิศ และ นายศิลา ก้อนนาค จากคณะชมรมสอนน้องแทนคุณแผ่นดิน ได้นำตุ๊กตามาแจกนักเ
( จำนวน 10 รูป / ดู 267 ครั้ง )
นักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ปีการศึกษา 2559
( จำนวน 35 รูป / ดู 530 ครั้ง )
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา โรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2558
( จำนวน 20 รูป / ดู 509 ครั้ง )
สัมมนาผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนโรงเรียน
( จำนวน 10 รูป / ดู 173 ครั้ง )
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา เป็นสถานที่ประชุมคณะกรรมการลูกเสือชาวบ้านตำบลเขาโร
( จำนวน 35 รูป / ดู 471 ครั้ง )
ยินดีกับ พ.ต.ท.เขมณัฏฐ์ หนูชุม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโอกาสได้รับวุฒิบัตรและมีสิทธิ
( จำนวน 8 รูป / ดู 254 ครั้ง )
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ส่งคุณครูศุภรัตน์ คุณครูเบญจรัตน์ จะรับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
( จำนวน 7 รูป / ดู 163 ครั้ง )
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา 
" โรงเรียนพระราชทาน  ระดับประถมศึกษา 2558"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ