ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ผอ.สุริยา โนนเสนา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ประวัติผลงานผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา
ประวัติและผลงาน ผอสุริยา โนนเสนา
ผลงาน ผอ.สุริยา โนนเสนา
ผลงาน ผอ.สุริยา โนนเสนา
ผลงานโอเน็ตและการเตรียมอัตรากำลังครู
ผลงานโอเน็ต
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
คำขวัญ / ปณิธาน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษาชุดใหม่ ปี 2555-2559
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุดปี 2560 -2563
ข้อมูลนักเรียน
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา
ผังการใช้ประโยชน์จากอาคารสถานที่
ผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา
24 กันยายน 2554 วันสถาปนาโรงเรียนครบ 100 ปี
ผลงาน งานเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา ครั้งที่ 7
ผลงานนักเรียนในงานเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา ครั้งที่ 8
ผลงานครู / โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ปีการศึกษา 2555
ผลงานครู ปี 2556-2557
คณะกรรมการนักเรียน ปี 2560
คณะกรรมการสถานศึกษา ชุด ปี 2560-2563
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่า เมื่อพูดถึงโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ท่านนึกถึงเรื่องอะไร
กิจกรรมลูกเสือ
กิจกรรมป้องกันยาเสพติด
การพัฒนาโรงเรียนพระราชทาน
การพัฒนาด้านวินัยนักเรียน
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ปี 2554
เครือข่ายผู้ปกครอง
คณะกรรมการนักเรียน(สภานักเรียน) ปี 2554
รายชื่อคณะกรรมการสภานักเรียน
รายนามผู้บริจาคสนับสนุนโรงเรียน ปี 2553-ปัจจุบัน
รายคณะกรรมการสนับสนุนปูกระเบื้องโรงเรียน
รายนามผู้ปกครองสนับสนุนพัฒนาโรงเรียน ปีการศึกษา 2554
รายนามผู้สนับสนุนโรงเรียนวันกีฬาสี
รายนามคณะกรรมการจัดงานวันสถาปนาโรงเรียน ครบ 100 ปี
รายนามคณะครูสนับสนุนพัฒนาโรงเรียนมุงกระเบื้องโรงเรียน
รายงามผู้สนับสนุนโครงการยกระดับภาษาอังกฤษสื่อสาร
การวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูปี 2556-2563
การวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครู ปี 2556-2563
รายชื่อผู้สนับสนุนพัฒนาโรงเรียน ปี 2556
รายชื่อผู้สนับสนุนพัฒนาโรงเรียน ปี 2554- 2556
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนางวรรณา เลียบวงศ์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนางวรรณา เลียบวงศ์
ภาพกิจกรรม

ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ นายพงษ์พิพัฒน์ บุญสิทธิ์ ครูสอนคอมพิวเตอร์และพลศึกษา
( จำนวน 5 รูป / ดู 59 ครั้ง )
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ได้รับพระราชทานโต๊ะ จำนวน 3 ตัว
( จำนวน 2 รูป / ดู 45 ครั้ง )
ยินดีกับศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ นายพิเชษฐ์ เจ้ยทองศรี
( จำนวน 5 รูป / ดู 50 ครั้ง )
นายสมบูรณ์ ชนะคช ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น นำลุกเสือจัดกิจกรรมวันมหาวชิราวุธ ที่โรงเรียนวัดทุ่ง
( จำนวน 19 รูป / ดู 473 ครั้ง )
นางสาวสุภาวดี สุขอนันต์ นางสาวพันธ์ทิพย์ สังวังเลาว์ นำนักเรียนแข่งขันแทงต้ม ได้ที่ 2 ของอำเภอทุ่ง
( จำนวน 15 รูป / ดู 520 ครั้ง )
ลูกๆอนุบาลพบ ผอ.สุริยา โนนเสนา
( จำนวน 8 รูป / ดู 264 ครั้ง )
รวมกิจกรรม อนุบาล 3 ขวบ และ อนุบาล 1-2 ครูเบญจมาส สมมาตร ครูสุภาวดี สุขอนันต์
( จำนวน 50 รูป / ดู 920 ครั้ง )
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2559 ที่วัดทุ่งควาย
( จำนวน 40 รูป / ดู 743 ครั้ง )
ขอบคุณน้อง ศศิตา ชัยกำพลเลิศ และ นายศิลา ก้อนนาค จากคณะชมรมสอนน้องแทนคุณแผ่นดิน ได้นำตุ๊กตามาแจกนักเ
( จำนวน 10 รูป / ดู 388 ครั้ง )
นักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ปีการศึกษา 2559
( จำนวน 35 รูป / ดู 905 ครั้ง )
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา โรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2558
( จำนวน 20 รูป / ดู 802 ครั้ง )
สัมมนาผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนโรงเรียน
( จำนวน 10 รูป / ดู 265 ครั้ง )
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
" โรงเรียนพระราชทาน  ระดับประถมศึกษา 2558"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ