ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พัฒนาบุคลากร
News
28/05/2018
22/05/2018
20/05/2018
19/01/2018
08/01/2018
22/12/2017
08/12/2017
08/12/2017
Activity
กิจการลูกเสือโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เวรยามรักษาสถานที่ราชการ
Best of the best Thungkwaiphathanasuaksa
พ.ต.ท.เขมณัฏฐ์ หนูชุม
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
เครือข่ายการพัฒนากิจการลูกเสือ
กิจกรรมกับพี่น้องลูกเสือชาวบ้านตำบลเขาโร และอำเภอทุ่งสง
เก็บความรู้กับครูโรงเรียนวัดทุ่งควาย
16/10/2015
Result Based Management 20/07/2011
คำว่า อัตลักษณ์ของโรงเรียน 13/07/2011
โรงเรียนขนาดเล็ก : ความท้าทายของสังคมไทย 27/06/2011
การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 14/06/2011
การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain based Learning: BBL) 09/06/2011
วันไหว้ครู 08/06/2011
การประกันคุณภาพการศึกษา ที่ชุมชนเฝ้ามองการทำงานของพวกเรา 06/06/2011
การบริหารโรงเรียนเป็นฐาน SBM SCHOOL BASED MANAGEMENT 05/06/2011
ภาวะผู้นำ และผู้ตาม 28/05/2011
04/12/2017
31/03/2018
21/03/2018
21/03/2018
21/03/2018
20/03/2018
20/03/2018
20/03/2018
20/03/2018
Education News
The Letter from Office of Education
Administrators
Username
Password
Forgot password
รับเรื่องร้องเรียน
    มิถุนายน 2561   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     12
3 4 5 6 789
101112 13 14 15 16
1718 19 2021 22 23
24 25 26 27 282930
Calendar
04 มิ.ย. 61
ประชุมครูประจะจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน
06 มิ.ย. 61 ถึง 08 มิ.ย. 61
ไปราชการสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนที่จังหวัดพัทลุง
13 มิ.ย. 61 ถึง 15 มิ.ย. 61
ผู้อำนวยการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ต้านภัยยาเสพติด
15 มิ.ย. 61 ถึง 16 มิ.ย. 61
เข้าร่วมงาน บรีสเล่นเลอะ
19 มิ.ย. 61
ร่วมงานประเมิน ผุ้อำนวยการเชี่ยวชาญ ผอ.พินิจ สังสัพพันธ์
22 มิ.ย. 61
ส่ง ผอ.บรรจบ อนุจร ผอ.เกรียงศักดิ์ ศรีรุ่งเรือง ,ผอ.สัญญา นาเคณ ,ร่วมงาน ผ้าป่านาพรุ
25 มิ.ย. 61
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง ภาคี 4 ฝ่ายยกระดับคุณภาพการศึกษา
26 มิ.ย. 61
ประเมินโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ สพป.นศ.2 ศูนย์ 3 และ ศูนย์ 9 บางขัน
27 มิ.ย. 61
กิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
01 ก.ค. 61
ผู้บังคับขบวนสวนสนาม
02 ก.ค. 61
ประเมินโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ สพป.นศ.2 ศูนย์ 1,2
Stats
Start 29/11/2010
Last Update 21/06/2018
Visitors 4068624
Page Views 4585019
เว็ปหน่วยงาน
Link