ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียนในงานเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา ครั้งที่ 8