ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ผอ.สุริยา โนนเสนา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ประวัติผลงานผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา
ประวัติและผลงาน ผอสุริยา โนนเสนา
ผลงาน ผอ.สุริยา โนนเสนา
ผลงาน ผอ.สุริยา โนนเสนา
ผลงานโอเน็ตและการเตรียมอัตรากำลังครู
ผลงานโอเน็ต
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
คำขวัญ / ปณิธาน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุดปี 2560 -2563
ข้อมูลนักเรียน
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผังการใช้ประโยชน์จากอาคารสถานที่
ผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา
24 กันยายน 2554 วันสถาปนาโรงเรียนครบ 100 ปี
ผลงาน งานเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา ครั้งที่ 7
ผลงานนักเรียนในงานเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา ครั้งที่ 8
ผลงานครู / โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ปีการศึกษา 2555
ผลงานครู ปี 2556-2557
คณะกรรมการนักเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่า เมื่อพูดถึงโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ท่านนึกถึงเรื่องอะไร
กิจกรรมลูกเสือ
กิจกรรมป้องกันยาเสพติด
การพัฒนาโรงเรียนพระราชทาน
การพัฒนาด้านวินัยนักเรียน
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
รายการโทรทัศน์
 

 

 


บริการข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ ฉุกเฉิน
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์(ใหม่)
พยากรณ์อากาศ
exchange ธ.กสิกรไทย
exchange ธ.ไทยพาณิชย์
รายงานราคาทองคำ
ข่าวจราจร สวพ.91
ค้นหารหัสไปรษณีย์
เช็คหนี้ค้างโทรศัพท์ (TA)
ยอดค้างชำระ WP1800
ABAC-KSC Poll
สวนดุสิต โพล
เว็ปหน่วยงาน
ราชกิจจานุเบกษา เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1 ผอ.สุริยา
เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1 ผอ.สุริยา โนนเสนา
คำสั่ง แต่งตั้ง 4 ท่อน ผอ.สุริยา
ประกาศ โรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 2556
โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ
เช็คเวบโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
ตรวจสอบ ก.พ.7 อิเลคทรอนิคส์
นำเสนอโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
นำเสนอโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา เข้าค่ายคุณธรรม
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
google
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
ครูบ้านนอก
ครูไทย
ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา EIS
เพลง กฎลูกเสือ
คุรุสภา
เฟสบุ๊ค ผอ. (suriya nonsena) facebook
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง
DLIT
งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 65 สพป.นศ.2
โรงเรียนสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี 2556
นำเสนอโรงเรียนพระราชทาน ปี 2558
นำเสนอโรงเรียนพระราชทาน 2558 ครับ
โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร
เอกสารสำหรับแก้ไข งานธุรการ
ประวัติและผลงาน ผอสุริยา โนนเสนา
ประวัติและผลงาน ผอสุริยา โนนเสนา


1. ข้อมูลประวัติ
ชื่อ – สกุล นายสุริยา โนนเสนา 
 เกิดวันที่ 16 มีนาคม 2512
เป็นบุตรของคุณพ่อคำภา  โนนเสนา   คุณแม่ทอง โนนเสนา
มีพี่น้อง 5 คน
1.นายสุริยา  โนนเสนา   ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
2.นายสุรสิทธิ์  โนนเสนา  รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโนนศิลา กำลังศึกษาต่อปริญญาโท
3.นายพรลิขิต  โนนเสนา  ประกอบอาชีพส่วนตัว
4.นางอริสรา แสงพันธ์ตา   โรงเรียนบ้านหันศิลางาม 
5.นางสาวอัจฉรา  โนนเสนา   ทำงานครูศุนย์พิริยา-นาวิน
กรุงเทพมหานคร
 
ประวัติการศึกษา
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านหัน (โรงเรียนบ้านหันศิลางาม)      อ.โนนศิลา     จ.ขอนแก่น
จบชั้นมัยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านไผ่ (ข.ก.5)       อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
จบการศึกษาปริญญาตรี
 วิชาเอกเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการศึกษา
วิขาโท ภูมิศาสตร์ วิทยาลัยครูอุดรธานี
คุณวุฒิสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
วิชาเอก การบริหารการศึกษา
จากสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
สถานศึกษา โรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา อำเภอ ทุ่งสง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
2. การรับราชการ
16 พฤศจิกายน 2536 อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง สปจ.ชัยภูมิ
1 ตุลาคม 2539 อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง สปจ.ชัยภูมิ
23 มกราคม 2541 อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านวังกะทะ สปจ.ชัยภูมิ
1 ตุลาคม 2542 อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านวังกะทะ สปจ.ชัยภูมิ
1 เมษายน 2546 อาจารย์ 2 โรงเรียนบ้านวังกะทะ สปจ.ชัยภูมิ
7 กรกฎาคม 2546 อาจารย์ 2 โรงเรียนบ้านวังกะทะ สพท.ชัยภูมิ เขต 3
23 มี.ค.2548- 3พ.ย.2548      ช่วยราชการโรงเรียนสังวาลย์วิท 7
                                         อำเภอบางขัน สพท.นศ.2
1 พฤศจิกายน 2547         อาจารย์ 2 โรงเรียนบ้านควนประ สพท.นศ.2
24 ธันวาคม 2547          ครู คศ. 2 โรงเรียนบ้านควนประ
1 กุมภาพันธ์ 2549         ครู คศ. 2 โรงเรียนบ้านควนประ
16 สิงหาคม 2549 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองปีกเหนือ
                               / ชำนาญการ คศ. 2
29 สิงหาคม 2551 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำใหญ่ / คศ. 2
1 ตุลาคม 2551      ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำใหญ่ /  คศ. 2
1 เมษายน 2552     ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำใหญ่ /  คศ. 2
28 กันยายน 2552 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำใหญ่ / 
                                คศ. 3 ชำนาญการพิเศษ
3 พฤศจิกายน 2553 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา
                                 คศ.3 ชำนาญการพิเศษ
3 ผลงานดีเด่น
-ปี พ.ศ. 2536 ครูคณิตศาสตร์ดีเด่น
-ปี พ.ศ.2537 ครูจริยศึกษาดีเด่น สปจ.ชัยภูมิ
-ปี พ.ศ.2540-2542 ครูทักษะชีวิตการแก้ไขปัญหาและโรคเอดส์ดีเด่น     สปจ.ชัยภูมิ
-ปี พ.ศ. 2547 ครูผู้สอนลูกเสือดีเด่น สพท.นศ.2
-ปี พ.ศ. 2548 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทครูผู้สอน
                        สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
-ปี พ.ศ. 2551 ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น สพท.นศ.2
-ปี พ.ศ. 2551 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้บริหาร
                       สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
- ปี พ.ศ. 2552 ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
- ปี พ.ศ. 2552 ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินผลขั้นที่ 5
                        ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ สพท.นศ.2
- ปี พ.ศ. 2553 คณะกรรมการสมาคมสโมสรลูกเสือทุ่งสง
                         ฝ่ายฝึกอบรม
4.การอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
- ปี พ.ศ. 2538 อบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง
- ปี พ.ศ. 2544 อบรมผู้บังคัญชาลูกเสือขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรม
                        (A.L.T.C.) รุ่นที่ 330
- ปี พ.ศ. 2548 อบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ วิชาแผนที่และเข็มทิศ
                        รุ่นที่ 1/2548
- ปี พ.ศ. 2552
 อบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรม(L.T.C.) รุ่นที่ 76
-ปี พ.ศ. 2554 อบรมสัมมนาคณะกรรมการประกวดระเบียบแถว   ระดับประเทศ ที่จังหวัดสมุทรปราการ 
-ปี พ.ศ. 2558 อบรมระเบียบแถว รุ่นที่ 11 สพฐ. ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
5.ประวัติการเป็นวิทยากร
- วิทยากรการแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์ อำเภอหนองบัวระเหว
- วิทยากรการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ชั้นความรู้เบื้องต้น
      และความรู้ชั้นสูง
-ผู้อำนวยการฝึกอบรมผูบังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้น
-ผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญเรือนจำอำเภอทุ่งสง

 
  6.คณะกรรมการสมาคม
-ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์  สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูอำเภอช้างกลาง พ.ศ. 2549-2551
-ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์  สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอทุ่งสง พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน
7.เวปมาสเตอร์
-โรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา
-สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
-สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอทุ่งสง
 
ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา ตำบลเขาโร    อำเภอทุ่งสง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
จช.    ตม.   ตช.   ทม. ทช.
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ทางด้านลูกเสือ
เหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่ 2 เมื่อ  วันที่ 11 มีนาคม 2554 นายสุริยา  โนนเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา  รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 2  ที่อาคารใหม่ สวนอัมพร โดยมี นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มาเป็นประธานในพิธี
 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ทางด้านลูกเสือ
เหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่ 1รับพระราชทานเมื่อ 10 พฤษภาคม 2558 รับพระราชทานจาก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฎราชกุมาร ที่ ศาลาดุสิตดาลัย สำนักพระราชวัง 
วุฒิทางลูกเสือ  L.T. (วูดแบดจ์ 4 ท่อน)
ผู้ตรวจการลูกเสือ ประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
แนวนโยบายการพัฒนาโรงเรียน ปี 2553-2556 ผอสุริยา โนนเสนา

นโยบายพัฒนาการศึกษา ประจำปี 2553 - 2556

โรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

โดยนายสุริยา  โนนเสนา  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา

********************

นโยบายข้อที่ 1 เร่งพัฒนาคุณภาพนักเรียน ให้เป็นนักเรียนยุคใหม่

เป็นผู้มีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่ดี มีปัญญา     มีทักษะในการทางาน และมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่พึงประสงค์ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก   ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยมีมาตรการที่เป็นจุดเน้นสาคัญ 3 มาตรการ ดังนี้

1.1 การพิทักษ์สิทธิโอกาสทางการศึกษา และการป้องกันปัญหานักเรียนออกกลางคันเพื่อให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการทุกคน ทั้งเด็กปกติ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้เข้าเรียน มีความปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด มีความพร้อมในการเรียน และได้ศึกษาเรียนรู้จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นอย่างน้อย รวมทั้งการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชากรทุกวัยในชุมชนมีโอกาสได้ศึกษาตามอัธยาศัยต่อเนื่องไปตลอดชีวิต

1.2 การปลูกฝังคุณธรรมและจิตสานึกความเป็นไทย ความเป็นประชาธิปไตยในระบอบการปกครองที่มีองค์พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข และการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิต รวมทั้งการ ทาหน้าที่ของพลเมืองและพลโลกที่ดี

1.3 การพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระวิชา การแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้ของนักเรียน รวมทั้งการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสุขภาพอนามัย การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่ความเป็นเลิศ การอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน/ท้องถิ่น

นโยบายข้อที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา เร่งพัฒนาตนเองเป็น

ครูยุคใหม่/บุคลากรทางการศึกษายุคใหม่มีความภาคภูมิใจ และรักศรัทธาในวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ และมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐานเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ โดยมีมาตรการที่เป็นจุดเน้นสาคัญ 3 มาตรการดังนี้

2.1 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและแผนพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับ สถานศึกษา และแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล (ID Plan)

2.2 การประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าร่วม เป็นภาคีในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเป็นครู/บุคลากรยุคใหม่

2.3 การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ตั้งใจทำดี และมีผลงานเด่น ให้เป็นที่ปรากฏต่อองค์กรและสาธารณะ เพื่อสร้างขวัญกาลังใจ และความก้าวหน้าในวิชาชีพ รวมทั้งการเป็น ต้นแบบที่ดีในการพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพต่อไป

นโยบายข้อที่ 3 เร่งพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย เป็นสถานศึกษายุคใหม่

ได้มาตรฐาน สามารถให้บริการการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษา ตามอัธยาศัย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยมีมาตรการที่เป็นจุดเน้นสาคัญ 3 มาตรการ ดังนี้

3.1 การยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานโรงเรียนต้นแบบระดับอำเภอ รวมทั้งการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อให้สถานศึกษามีคุณภาพได้รับการรับรองมาตรฐานจาก สมศ.

3.2 การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน ทันสมัย โดยห้องสมุดโรงเรียนต้องได้มาตรฐาน 3 ดี และมีระบบคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพสูง ทันสมัย และเพียงพอ ต่อการใช้บริการของผู้เรียน

3.3 การส่งเสริมการรวมกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนผู้ปกครองเพื่อช่วยเหลือนักเรียนในลักษณะครูสอนผู้ปกครองเสริม ตลอดจนการรวมพลังระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของบุตรหลาน

นโยบายข้อที่ 4 เร่งพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา ทั้งในระดับสถานศึกษา ให้เป็นการบริหารจัดการยุคใหม่มีความโปร่งใส และเป็นไปตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 โดยมีมาตรการที่เป็นจุดเน้นสาคัญ 3 มาตรการ ดังนี้

4.1 การใช้หลักธรรมาภิบาล และมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตามเกณฑ์ PMQA ที่ ก...กำหนด รวมทั้งการใช้นวัตกรรม สื่อ เทคโนโลยี ที่ทันสมัยในการดำเนินงาน

4.2 การกระจายอำนาจให้คณะครู ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วม มีความรับผิดชอบและมีอิสระในการบริหารจัดการศึกษาตามจุดเน้นของโรงเรียนนิติบุคคลเต็มรูปแบบ

4.3 การส่งเสริมสนับสนุนให้องค์คณะบุคคล  คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน) ประชาชนและทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาและการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 ที่เข้มแข็ง
นโยบาย 4 ใหม่ คือหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา__
ประวัติและผลงาน ผอสุริยา โนนเสนา /รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่ 2
วันที่ 11 มีนาคม 2554 นายสุริยา  โนนเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา  รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 2  ที่อาคารใหม่ สวนอัมพร โดยมี นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มาเป็นประธานในพิธี
ประวัติและผลงาน ผอสุริยา โนนเสนา/รับรางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้บริหาร
 
 
นายสุริยา  โนนเสนา  รับรางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้บริหาร ประจำปี 2550 หลังจากเมื่อปี พ.ศ. 2548 รับรางวัล ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภท ครูผู้สอน ซึ่งถือว่าเป็นคนแรกของสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ที่ได้รับรางวัล จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติทั้ง 2 ประเภท  วุฒิทางลูกเสือ L.T.

โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา 
" โรงเรียนพระราชทาน  ระดับประถมศึกษา 2558"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ