ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นาย สมเกียรติ สุขอนันต์ (สม)
ปีที่จบ : 2525   รุ่น : 71
อีเมล์ : somksuka@scg.co.th
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : ปูนซิเมนต์ไทย(ทุ่งสง)จำกัด
ตำแหน่ง : พนักงานประจำเครื่องจักร ส่วนผลิต
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 52 หมู่ 6 ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

วันที่บันทึกข้อมูล : 19 ก.ย. 2554,22:12 น.   หมายเลขไอพี : 203.130.145.99


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล