ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน 27 พ.ค. 62
กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 04 ก.พ. 62
รายชื่อนักเรียน สนามสอบ เลขที่นั่งสอบ ผู้เข้าสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้น ป.6 ม.3 31 ม.ค. 62
หยุดเรียนกรณีพิเศษ พายุปาบึก 03 ม.ค. 62
เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 27 ธ.ค. 61
ขอเชิญร่วมทำบุญตกบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 24 ธ.ค. 61
ขอเชิญร่วมประกวดกิจกรรมวันคริสต์มาส 19 ธ.ค. 61
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 07 ธ.ค. 61
ผลงานการพัฒนาบุคลากรทางลูกเสือในโรงเรียน
คณะครูร่วมกิจกรรมการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 2562
ครูสมบูรณ์ ชนะคช วิทยากรร่วม ค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
ครูบุญสด บุญเกิด วิทยากรร่วม ค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
นายสุริยา โนนเสนา ปฏิบัติหน้าที่วิทยากร ฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น
รับมอบเกียรติคุณบัตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นประเภทผู้บริหาร ประจำปี 2561
นางสาวจรรยา เชี่ยววิทย์
กิจการลูกเสือโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
พิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนาม
ผลงาน/กิจกรรม ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข่าวสารชุมชนและสังคม
คุณอลงกรณ์ บำรุงกูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาเลนไทน์ ทรานสปอร์ต(ต๊ะ) มอบลูกฟุตบอล
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ คุณแม่แอบ จินดาพงศ์
วางหรีดเคารพศพ คุณแม่แอบ จินดาพงศ์
ร่วมวางหรีดเคารพศพ คุณพ่อคล้อย ธารเนตร คุณพ่อของ นายกิจจา ธารเนตร
คุณวิลาส นิธิสกุลกาญจน์ มอบพัดลมให้โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
พ.ต.ท.เขมณัฏฐ์ หนูชุม ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ คุณยายจับ จีนประสม (หนูชุม)
ผลงานดีเด่นโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เทควันโด กีฬาเด่นของโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
โรงเรียนพระราชทานประถมศึกษา ขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2558
เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 2
โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การจัดการค่ายพักแรม ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
กิจกรรมสภานักเรียน
ผลงานประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประธานชุมนุมรอบกองไฟ
พ.ต.ท.เขมณัฏฐ์ หนูชุม ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภท ผู้สนับสนุน ประจำปี 2559
พ.ต.ท.เขมณัฏฐ์ หนูชุม อบรมพัฒนานักเรียน
พ.ต.ท.เขมณัฏฐ์ หนูชุม ประธานการจัดกิจกรรมงานเฉลิมพระชนมพรรษา
พ.ต.ท.เขมณัฏฐ์ หนูชุม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกิจกรรมที่ค่ายลูกเสือสำโรง
วันที่ 6-7เมษายน 2560 ได้รับมอบหมาย จาก สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
รับโล่และเกียรติบัตร โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา เข้าร่วมอบรมเยาวชนวัยใส ใส่ใจสุขภาพ
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ปีการศึกษา 2560
โรงพยาบาลทุ่งสง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านทุ่งควาย ให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านทุ่งควาย อบรม อย.น้อย ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
30 มีนาคม 2560 การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
โรงเรียนเครือข่ายสุจริต สพป.นศ.2
ต้อนรับคณะผู้ตรวจติดตามโรงเรียนสุจริต จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ฐาน
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ร่วมจัดนิทรรศการเปิดบ้านสุจริต
เก็บความรู้กับครูโรงเรียนวัดทุ่งควาย
ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 12 พ.ย. 61
ระเบียบการวัดและประเมินผล โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา 16 ต.ค. 58
Result Based Management 20 ก.ค. 54
คำว่า อัตลักษณ์ของโรงเรียน 13 ก.ค. 54
โรงเรียนขนาดเล็ก : ความท้าทายของสังคมไทย 27 มิ.ย. 54
การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 14 มิ.ย. 54
การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain based Learning: BBL) 09 มิ.ย. 54
วันไหว้ครู 08 มิ.ย. 54
การประกันคุณภาพการศึกษา ที่ชุมชนเฝ้ามองการทำงานของพวกเรา 06 มิ.ย. 54
การบริหารโรงเรียนเป็นฐาน SBM SCHOOL BASED MANAGEMENT 05 มิ.ย. 54
จัดซื้อ/จัดจ้าง
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่
ข้อมูลสารสนเทศ / เอกสารทางวิชาการ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 31 มี.ค. 61
SAR ครูรัตน์ 21 มี.ค. 61
SAR นางนิรมล โนนเสนา 21 มี.ค. 61
SAR นางสาวพันธ์ทิพย์ สังวังเลาว์ 21 มี.ค. 61
SAR นางศุภรัตน์ ชำนิธุระการ 20 มี.ค. 61
SAR นางนิรมล โนนเสนา 20 มี.ค. 61
SAR นางสาวเบญจมาศ สมมาตร 20 มี.ค. 61
SAR นางสาวฟารีดา ขุนจันทร์ 20 มี.ค. 61
YOUTUBE กิจกรรม
เยี่ยมการสอนวิชาชีพโดยคุณครูสมบูรณ์ ชนะคช
เยี่ยมการสอน นางสาวเสาวลักษณ์ ลักษณะ
Valentine Day
ตรวจเยี่ยมการสอนของ นายประสิทธิ์ ช่วยพิทักษ์
ตรวจเยี่ยมการสอนของครูธันญ์ชนก ชูเสน
ตรวจเยี่ยมการสอนของครูจรรยา เชี่ยววิทย์
ข่าวการศึกษา
ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
ร่าง ข้อบังคับการจัดตั้งชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา 22 ก.พ. 56
งานพระราชทานเพลิง นายคำภา โนนเสนา
วันที่ 5 มีนาคม 2559 เวลา 16.30 น.พระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ นายคำภา โนนเสนา
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
ไม่พบข้อมูล
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
รับเรื่องร้องเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 29/11/2010
ปรับปรุง 08/07/2019
สถิติผู้เข้าชม 5066359
Page Views 5666077
เว็ปหน่วยงาน
ลิ้งค์น่าสนใจ