ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
ประกาศผลการเรียนปีการศึกษา 2562
ผลการเรียนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 02 เม.ย. 63
ผลการเรียนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562 02 เม.ย. 63
ผลการเรียนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562 01 เม.ย. 63
ผลการเรียนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 01 เม.ย. 63
ผลการเรียนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 01 เม.ย. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 01 เม.ย. 63
รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563 23 ม.ค. 63
ปิดเรียนกรณีพิเศษ วันครู 15 ม.ค. 63
กำหนดจัดเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ปีการศึกษา 2562 16 ธ.ค. 62
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน 27 พ.ค. 62
กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 04 ก.พ. 62
รายชื่อนักเรียน สนามสอบ เลขที่นั่งสอบ ผู้เข้าสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้น ป.6 ม.3 31 ม.ค. 62
หยุดเรียนกรณีพิเศษ พายุปาบึก 03 ม.ค. 62
YOUTUBE กิจกรรม
เยี่ยมการสอนวิชาชีพโดยคุณครูสมบูรณ์ ชนะคช
เยี่ยมการสอน นางสาวเสาวลักษณ์ ลักษณะ
Valentine Day
ตรวจเยี่ยมการสอนของ นายประสิทธิ์ ช่วยพิทักษ์
ตรวจเยี่ยมการสอนของครูธันญ์ชนก ชูเสน
ตรวจเยี่ยมการสอนของครูจรรยา เชี่ยววิทย์
ผลงานการพัฒนาบุคลากรทางลูกเสือในโรงเรียน
ครูกิตติพิชญ์ โนนเสนา ฝึกทบทวนทักษะด้านลูกเสือของบุคลากรทางการลูกเสือ สพป.นศ.2
ครูพงษ์พิพัฒน์ บุญสิทธิ์ ฝึกทบทวนทักษะด้านลูกเสือของบุคลากรทางการลูกเสือ สพป.นศ.2
ผอ.สุริยา โนนเสนา เป็นวิทยากรการฝึกทบทวนทักษะด้านลูกเสือของบุคลากรทางการลูกเสือ
ครูพงษ์พิพัฒน์ บุญสิทธิ์ ร่วมกิจกรรมนิเทศ ติดตามและฝึกอบรมทักษะด้านลูกเสือของบุคลากรทางการลูกเสือ
เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม งานลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ปี 2562
นายสุริยา โนนเสนา ผู้บังคับขบวนสวนสนาม ในพิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนาม
กิจการลูกเสือโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
ค่ายแกนนำลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
ผลงาน/กิจกรรม ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร
ประเมินเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการ (คศ.2) ครูฐิริญญา พรหมศร
ข่าวสารชุมชนและสังคม
ร่วมเคารพศพ คุณแม่ภิญโญ เมฆสว่าง(มาลัย)
ชมรมผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ เคารพศพคุณพ่อเจริญ วัฒนสงค์
นายสุริยา โนนเสนา ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณพ่อเชย สมมารถ
ร่วมเป็นเจ้าภาพงานบำเพ็ญกุศลศพคุณพ่อเชย สมมารถ
โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรี ระดับหมู่บ้าน ตำบลเขาโร ณ โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
ร่วมเคารพศพ คุณสมชัย เรือนสูง สามีของ คุณจิรพร เรือนสูง
ผลงานดีเด่นโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เทควันโด กีฬาเด่นของโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
โรงเรียนพระราชทานประถมศึกษา ขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2558
เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 2
โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การจัดการค่ายพักแรม ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
กิจกรรมสภานักเรียน
ผลงานประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประธานชุมนุมรอบกองไฟ
พ.ต.ท.เขมณัฏฐ์ หนูชุม ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภท ผู้สนับสนุน ประจำปี 2559
พ.ต.ท.เขมณัฏฐ์ หนูชุม อบรมพัฒนานักเรียน
พ.ต.ท.เขมณัฏฐ์ หนูชุม ประธานการจัดกิจกรรมงานเฉลิมพระชนมพรรษา
พ.ต.ท.เขมณัฏฐ์ หนูชุม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกิจกรรมที่ค่ายลูกเสือสำโรง
วันที่ 6-7เมษายน 2560 ได้รับมอบหมาย จาก สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
รับโล่และเกียรติบัตร โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา เข้าร่วมอบรมเยาวชนวัยใส ใส่ใจสุขภาพ
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ปีการศึกษา 2560
โรงพยาบาลทุ่งสง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านทุ่งควาย ให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านทุ่งควาย อบรม อย.น้อย ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
30 มีนาคม 2560 การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
โรงเรียนเครือข่ายสุจริต สพป.นศ.2
ต้อนรับคณะผู้ตรวจติดตามโรงเรียนสุจริต จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ฐาน
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ร่วมจัดนิทรรศการเปิดบ้านสุจริต
ข่าวการศึกษา
งานพระราชทานเพลิง นายคำภา โนนเสนา
วันที่ 5 มีนาคม 2559 เวลา 16.30 น.พระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ นายคำภา โนนเสนา
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
เซฮุน EXO กลายเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท eSports ชื่อดังของเกาหลี (32/0) 24 ก.ค. 63
จัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ภายในสถานการณ์โ 03 ก.ค. 63
ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ระบบประปาเพื่ออุปโภค บริโภค สำหรับเตรียมความพร้อมให้ปลอดภัยจา 03 ก.ค. 63
ระกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องครัวในการเตรียมความพร้อมและความปลอดภัยจากโรคโควิด 19 26 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 ธ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดทำสื่อ DLTV ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ค. 63
รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่ครัว เพื่อประกอบอาหารกลางวันให้นักเรียน 01 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอซื้อหนังสือเรียนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจ 22 มิ.ย. 63
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
รับเรื่องร้องเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
รับเรื่องร้องเรียน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 29/11/2010
ปรับปรุง 16/09/2020
สถิติผู้เข้าชม 7771887
Page Views 8061569
เว็ปหน่วยงาน
ลิ้งค์น่าสนใจ